Paul Victor Rubow, dansk litteraturhistoriker. Utgav en rekke arbeider, bl.a. doktoravhandlingen Dansk litterær kritik i det 19. aarh. indtil 1870 (1921), Saga og pastiche (1923), H. C. Andersens eventyr (1927), Litterære studier (1928) og flere grunnleggende avhandlinger om Georg Brandes. Også kjent for sine skarpsindige litterære essayer.