Hans Brix, dansk litteraturhistoriker og kritiker, dr.philos. 1907, 1924 professor i dansk litteratur ved Københavns universitet. Han var samtidig virksom som kritiker i Politiken, Nationaltidende og fra 1940 i Berlingske Aftenavis, hvor han som teater- og litteraturanmelder ble berømt og beryktet for sitt skarpe og rammende vidd. Som forsker utgav han en rekke fremragende forfatterpsykologiske og tekstanalytiske arbeider. Bidrag til den første gruppe er doktoravhandlingen H. C. Andersen og hans eventyr, Johannes Ewald, Blicherstudier og tobindsverket om Aarestrup. Bidrag til den annen retning er Fagre ord, Gudernes tungemaal, Tonen fra himlen, Vers fra gamle dage og hovedverket, de 7 bind Analyser og problemer, en gullgruve for alle som vil studere eldre dansk litteratur. Han stod for flere utgiverarbeider og skrev en populær litteraturhistorie, Danmarks digtere. Etter at han gikk av som professor 1941, behandlet han især moderne diktere, med vektige monografier over Kaj Munk og Nis Petersen og den kritiske undersøkelse av Karen Blixens eventyr.