Jonas Collin, dansk embetsmann. Deputert i Finanskollegiet 1816–48 hvor han spilte en fremtredende rolle ved nyordningen av Danmarks finansielle liv etter statsbankerotten 1813. Medlem av direksjonen for Landhusholdningsselskabet 1809–55. Collin var sterkt litterært og kunstnerisk interessert, forstod således tidligere enn de fleste H. C. Andersens geni og hjalp denne på forskjellige måter. Han har også hovedæren for at Thorvaldsens verker ble sikret for København.