Gjorslev slott er et trefløyet anlegg, hvor den eldste delen, en korsformet hovedbygning med midttårn oppført av biskop og kansler Peder Jensen Lodehat omkring 1400, er det best bevarte eksempel på gotisk profanarkitektur i Danmark. Tårnet, som har 2,5 m tykke murer, rommer en stor kuppelsal, og flere av rommene i hovedbygningen er utstyrt med gotiske krysshvelv. Gjorslev rommer fine samlinger av møbler og kunst og et betydelig bibliotek, foruten flere friser utført av Bertel Thorvaldsen, bl.a. i Alexandersalen, som har en takfrise med motiver fra Aleksander den stores liv.