Miljøkatastrofe er dels en betegnelse på langvarige alvorlige miljøproblemer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, ozonhull og generell miljøødeleggelse; dels en betegnelse på enkelthendelser av spesielt alvorlig karakter, som store giftutslipp, oljeutslipp, atomuhell og lignende. Hele artikkelen

Ny artikkel