Fornsvenska legendariet, det eldste bevarte religiøse verk på gammelsvensk, antagelig forfattet av en dominikanermunk fra Östergötland i tidsrommet 1276–1307. Det kan ha vært et bestillingsarbeid fra nonneklosteret i Skänninge, og er også blitt kalt Skänningelegendariet. Verket, som hovedsakelig er en oversettelse av den italienske dominikaneren Jacobus de Voragines Legenda aurea (avsluttet 1288), inneholder en rekke helgenbiografier, legender og mirakelfortellinger, og dessuten noen oversettelser fra Bibelen. Stoffet er kronologisk ordnet og går fra jomfru Maria, Johannes døperen og apostlene frem til 1200-tallet. Også historiske og kirkepolitiske notiser er tatt med. I et håndskrift finnes et dikt om Kristi lidelse, det første bevarte dikt på gammelsvensk med religiøst motiv.