Notis, kort opptegnelse, kort melding; lapp med en slik melding; (ikke) ta notis av, (ikke) ense, bry seg om.