Eugen, mannsnavn, fransk av gresk evgenios, 'av god slekt'; tilsvarende kvinnenavn Eugenia, Eugenie.