Musikkvitenskap er den systematiske utforskningen av musikk. Dette skjer gjennom å studere partiturer, framføringer og opplevelser av musikk, og gjennom observasjoner og undersøkelser av musikalsk atferd, ulike musikkulturer og musikkliv i videste forstand.. Hele artikkelen