Einar Høgetveit, norsk jurist. Lic.jur. Lovrådgiver i Justisdepartementet 1986–91, førstestatsadvokat i Økokrim 1991–98, permisjon 1996–98 for å lede Straffelovkommisjonen, nestleder i Økokrim 1998–2000, sjef for Økokrim fra 2000.