Eiliv, Eilef, Ellef, mannsnavn av norrønt Eilífr; første ledd er ei(n), 'en, alene', eller 'alltid'; andre ledd norrønt lífr, 'livsdugelig'. Navnedag 24. oktober.