Øyvor, kvinnenavn, norrønt Eyvǫr, der første ledd kommer av urnordisk auja, 'lykke, gave', og andre ledd av norrønt vǫr, 'forsiktig', eller av urnordisk *warjaR, 'den som verger'.