Endodermis, det innerste cellelaget av primærbarken hos unge røtter. Det består av levende celler hvor de radiale celleveggene og tverrveggene har en innleiring av korkstoff (suberin). Denne innleiringen danner et sammenhengende bånd, Casparys bånd, gjennom de fire veggene, mens det mangler i de to tangentiale veggene. Cellevegger med Casparys bånd er ugjennomtrengelige for vann og oppløste stoffer. Transporten av vann og ioner fra rotens overflate inn til ledningsbanene i sentrum av roten må derfor passere gjennom cytoplasma i endodermiscellene. Derved har disse cellene en viss kontroll over hvilke stoffer som transporteres til ledningsbanene. Endodermis finnes også hos enkelte stengler og hos furunål.