Midtlamell, den første, ganske tynne celleveggen som dannes mellom to nye celler, like etter kjernedelingens avslutning. Den består vesentlig av pektinstoffer, hvor lange molekylkjeder er forbundet innbyrdes med kalsium- eller magnesiumatomer. I forvedede cellevegger starter innleiringen av lignin her. I mange tilfeller, f.eks. ved modningen av en del kjernefrukter, løses midtlamellen opp ved at enzymer spalter pektinstoffene. Når poteter blir melne ved koking, skyldes det også at midtlamellene løses opp, og at cellene glir fra hverandre.