Betel, oldtidsby i Palestina, omtalt i Det gamle testamente. Trolig identisk med det nåværende Tell Beitin, ca. 15 km nord for Jerusalem. Betel spiller en viktig rolle i Det gamle testamente og knyttes bl.a. til patriarkene Abraham og Jakob. Berømt tempel. Kulten i Betel ble kraftig angrepet av de Jahvetro profetene. Arkeologiske utgravinger 1934, 1954, 1957 og 1960. Betel var en viktig by i bronse- og jernalder, men da det er diskusjon om tolkningen av det arkeologiske materialet, er det vanskelig å danne seg et tilfredsstillende bilde av byens tidligste historie. Betels betydning fortsatte ned gjennom de hellenistiske og romerske periodene, og byen nådde sin største utstrekning i bysantinsk tid.