Aleksios 1 Komnenos, sønn av Johannes Komnenos; 1081 utropt til keiser i Bysants av sine soldater, styrtet Nikeforos 3. Han påkalte Vest-Europas hjelp mot seldsjukkene og gav dermed støtet til det første korstog. Da han så hvilke mektige krefter han hadde satt i bevegelse, tvang han de kristne fyrster til å avlegge lensed for de land som de måtte erobre i Asia, og motarbeidet dem hemmelig. 1103 fikk han besøk av Erik Eiegod og hans dronning Bodil, og senere av Sigurd Jorsalfare. Aleksios omtales ofte i sagaen under navnet Kirialax, av gresk Kyrie (Herre) Alex. Hans liv er skildret av datteren Anna Komnena i Alexiade.