Aleksandr Sumarokov, russisk forfatter; var som litteraturteoretiker og dramatiker den fremste representant for fransk klassisisme i 1700-tallets russiske diktning. Hans tragedier, blant annet Khorev (1747), Hamlet (1748) og Den falske Dmitrij (1771), er påvirket av Racine og Molière. Han var 1756–61 direktør for det første permanente russiske hoffteater og skrev det meste av dets repertoar.