Russland og Sovjetunionens litteratur

Fagansvarlig

Ingunn Lunde

Universitetet i Bergen

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 5 kategorier:

  1. Russland og Sovjetunionens litteratur 1900-1990
  2. Russlands litteratur før 1600-tallet
  3. Russlands litteratur på 1600- og 1700-tallet
  4. Russlands litteratur på 1800-tallet
  5. Russlands nyere litteratur

Inneholder 2 artikler: