Russlands litteratur på 1600- og 1700-tallet

Fagansvarlig

Ingunn Lunde

Universitetet i Bergen

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 11 artikler: