#Den greske antikken

Den greske antikken var en oldtidskultur i østre Middelhav fra omtrent år 1000 fvt. og frem til cirka år 0. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og på den tiden strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst.