Nahum Goldmann, født i Litauen, jødisk sionistleder, utdannet som jurist i Tyskland. 1922–34 redaktør og utgiver av Encyclopaedia Judaica (tyskspråklig). Flyktet 1934 til utlandet og ble etter krigen president i World Jewish Congress 1951, i World Zionist Organization 1956–68. Etter krigen en av lederne i arbeidet for å få anerkjent jødiske erstatningskrav overfor Tyskland og Østerrike.