Moshav, israelsk, kooperativ landsby som bygger på prinsippet om felles hjelp og like muligheter. I motsetning til kibbutz bor familiene her sammen og har sin egen jord. Avlingene selges, og forbruksvarer og felles utstyr kjøpes gjennom sentrale samvirketiltak. Enkelte maskiner eies i fellesskap av landsbyen. I Israels ca. 350 moshaver kan medlemstallet variere fra 100 til 1000. Den første ble opprettet i 1921.