Romanias samtidshistorie

Romanias samtidshistorie er landets historie etter 1989. Kommunistregimets sammenbrudd i desember 1989 innledet en ny fase i Romanias historie og en overgang til demokrati og markedsøkonomi begynte. Frie valg med konkurrerende partier og et parlamentarisk styresett ble innført, det samme gjaldt grunnleggende borgerrettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Hele artikkelen