Rumensk politiker, statsminister fra 22. desember 2008 til 13. oktober 2009, og fra 23. desember 2009 til 6. februar 2012. (I perioden 13. oktober - 23. desember 2009 ledet han et forretningsministerium.) Utdannet som jurist og statsviter fra Universitetet i Cluj-Napoca. Kortere studieopphold i Storbritannia, USA og Belgia. I studietiden i 1980-årene var han i ledelsen for den kommunistiske studentunionen i Cluj-Napoca. Etter kommunismens fall i 1989 har han gjort politisk karrière i Det demokratiske partiet (Partidul Democrat) og var medlem av Deputertkammeret i Parlamentet 2000-2004, partileder fra 2004. Partiets navn ble i 2007 endret til Det demokratisk-liberale partiet (Partidul Democrat-Liberal, PD-L), etter en fusjon med en utbrytergruppe fra Det nasjonal-liberale partiet. Borgermester i Cluj-Napoca 2004, gjenvalgt i 2008. Fratrådte som borgermester januar 2009 etter at han var blitt statsminister. Bocs første regjering var opprinnelig en flertallsregjering med medlemmer fra Det demokratisk-liberale partiet og Det sosialdemokratiske partiet. I månedsskiftet september-oktober 2009 gikk denne koalisjonen i oppløsning da de sosialdemokratiske statsrådene trakk seg fra regjeringen etter at visestatsminister og innenriksminister Dan Nica (sosialdemokrat) hadde fått avskjed. Regjeringen fortsatte som en mindretallsregjering fra Det demokratisk-liberale partiet. Den 13. oktober 2009 fikk mindretallsregjeringen mistillitsvotum i Parlamentet (Senatet og Deputertkammeret sammen). Mistillitsforslaget var framsatt av Det nasjonal-liberale partiet i samarbeid med det ungarske partiet UDMR, og fikk støtte av Det sosialdemokratiske partiet. I tid falt regjeringskrisen sammen med valgkampen foran presidentvalget i november, der den sittende president Traian Băsescu søkte gjenvalg. Emil Boc regnes for å stå ham politisk nær. Băsescus viktigste utfordrere i presidentvalget kom fra Det sosialdemokratiske partiet og Det nasjonal-liberale partiet. Regjeringen Boc fortsatte som forretningsministerium uten at det lyktes å få utnevnt en ny regjering. Etter at Băsescu ble gjenvalgt som president, ble Emil Bocs annen regjering godkjent av parlamentet 23. desember 2009. Denne regjeringen var en koalisjon av Det demokratisk-liberale partiet, det ungarske partiet UDMR, representanter for andre nasjonale minoriteter samt noen partiløse politikere. Bocs regjeringstid har vært preget av den store internasjonale finanskrisen, som også slo inn over Romania og forårsaket en dyp økonomisk tilbakegang fra slutten av 2008. I 2009 inngikk Romania en avtale med Det internasjonale pengefond (IMF) , EU og Verdensbanken om støttelån. De rumenske motytelsene var harde budsjettkutt og strukturendringer. Med eurokrisen og de store gjeldsproblemene i mange EU-land i 2011 ble utsiktene for en snarlig bedring av levekårene i Romania enda dårligere, og i januar 2012 opplevde landet en omfattende protestbølge. Da Emil Boc gikk av som statsminister 6. februar 2012, begrunnet han det med et ønske om å lette de politiske og sosiale spenningene i landet. Ved lokalvalgene 10. juni 2012 og 5. juni 2016 ble Boc på ny valgt til borgermester i Cluj-Napoca.