Romanias historie er preget av at landet gjennom historien har hatt varierende grenser og vært underlagt ulike stormakter. Det historiske landskapet Dacia, som i stor grad tilsvarer dagens Romania, var en romersk provins. De første statsdannelsene i det nåværende Romania skjedde i middelalderen. Det bestod av tre ulike fyrstedømmer; Valakia, landområdet Moldova og Transilvania. Hele artikkelen