Petre Roman, rumensk politiker, ingeniør. I forbindelse med regimeskiftet 1989 stod han frem som en av lederne i Den nasjonale redningsfronten og var statsminister 1989–91. Partileder for Det demokratiske partiet 1993–2001. Medlem av Senatet 1997–99 og fra 2000, president i Senatet 1997–99, utenriksminister 1999–2000.