Ion Iliescu, rumensk politiker, president 1990–96 og 2000–04. Utdannet ingeniør i Bucureşti og Moskva. Medlem av sentralkomiteen i det rumenske kommunistpartiet 1968–84. Ledet partiets ungdomsorganisasjon og var ungdomsminister 1967–71. Han falt deretter i unåde etter å ha kritisert Ceauşescus styre. Da regimet ble styrtet i desember 1989, stod Iliescu sammen med andre gamle kommunister frem som leder av den nasjonale redningsfronten som overtok makten. Iliescu ble de facto landets president. I mai 1990 ble han valgt til Romanias president med 85 prosent av stemmene, og han ble gjenvalgt etter at en ny grunnlov var vedtatt 1992. Den nasjonale redningsfronten ble splittet våren 1992, da Iliescus tilhengere kom i mindretall overfor de mer reformivrige. Iliescus parti tok i 1993 navnet Det sosiale demokratis parti (PDSR). Ved presidentvalget 1996 tapte Iliescu overfor opposisjonskandidaten Emil Constantinescu. Etter fire år som partileder og senatsmedlem, ble han igjen president 2000. Han gikk av 2004.