Edward Śmigły-Rydz var en polsk offiser og politiker, marskalk av Polen. Han sluttet seg til Józef Piłsudskis polske legioner under første verdenskrig og var en av hans nærmeste medarbeidere etter Piłsudskis statskupp i 1926. Etter Piłsudskis død i 1935 ble han og Józef Beck regimets ledende menn. Han var øverstkommanderende for de polske styrker under kampene mot tyskerne i september 1939. Etter nederlaget flyktet han sammen med andre militære til Romania.