Generalguvernementet var den offisielle tyske betegnelsen for de delene av det tyskokkuperte Polen som ikke ble direkte innlemmet i Tyskland i perioden 1939–1944. Generalguvernøren Hans Frank hadde sete i Kraków.