Byplanlegging er å utarbeide planer for utbygging eller ombygging av en by eller et byområde. Planleggingen skjer med tanke på aktuelle situasjoner så vel som på utvikling i framtiden. Ofte har byer grodd fram uten at det har foreligget en samlet byplan. Som oftest er det likevel blitt truffet bestemmelser og tiltak som kan regnes som byplanlegging.Byplanlegging har tradisjonelt vært arkitektenes og ingeniørenes domene. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Byplanlegging

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt