Soveby, tettbygd boligstrøk i utkanten av eller utenfor en større by, og hovedsakelig bebodd av folk som arbeider i byen. Sovebyene har serviceinstitusjoner, men ellers ingen næringsvirksomhet av betydning.