Athen-Charteret, manifest utformet av den fjerde CIAM-kongressen i 1933, publisert i sin helhet først i 1943 i Paris. Manifestet trakk opp retningslinjer for en samtidsrettet byplanlegging, med vekt på sonedeling og organisering av trafikken mellom de ulike funksjonssonene. Charteret er et uttrykk for funksjonalismen, og har dannet et viktig ideologisk fundament for byplanlegging i årene etter andre verdenskrig.