Oslo Byfornyelse A/S, tidl. utbyggingsselskap som var Oslo kommunes viktigste gjennomføringsorgan ved kommunalt styrt byfornyelse, både ved rehabilitering og nybygg. Opprettet 1978 som et privat aksjeselskap, der kommunen var største aksjeeier og styrte selskapet gjennom politisk valgte representanter. Arbeidet ble i hovedsak drevet i Oslos sentrale østlige bydeler inntil 1991. Avviklet 1995.