Konurbasjon, gruppe av byer som til dels vokser sammen til ett byområde. Konurbasjon kan være monosentral (én dominerende by) eller polysentral (flere jevnstore byer, f.eks. Ruhrområdet).