Léon Krier, luxembourgsk arkitekt, virksom i Storbritannia. Etter praksis bl.a. hos James Stirling argumenterte han ved hjelp av en rekke ikke-realiserte prosjekter og i boken Regional Architecture (1978) for nødvendigheten av å gjenskape byens opprinnelige morfologi, basert på nabokvarteret, som alternativ til etterkrigstidens soneplanlegging. Krier ble av den britiske tronarving, prins Charles, engasjert til å planlegge bykvarteret Poundbury utenfor Dorchester, og her formet han en landsby med utgangspunkt i sine byteorier og med bruk av tradisjonelle bygningstyper. Poundbury fremstår som en ny småby i tradisjonell landsbystil, et attraktivt sted å bo og en demonstrasjon av et av alternativene til modernistisk arkitektur.