Maskinsamvirke, maskinring, i landbruket felles anvendelse av en maskin eller et redskap på flere gårdsbruk, en form for nabosamvirke som omfatter 5–8 bønder. Hver maskin som ringen anskaffer, plasseres hos ett av medlemmene, som har ansvaret for maskinen og organiserer det arbeid den skal utføre.