Deltidsjordbruk, kombinasjonsjordbruk, jordbruk som i motsetning til heltidsjordbruk ikke gir brukeren full sysselsetting, slik at han også skaffer seg inntekter ved arbeid utenfor gårdsbruket. 39 prosent av gårdbrukerne har gårdsdriften som eneste inntektsgivende arbeid (2002). Omtrent like mange har sitt hovedyrke utenom bruket. 20 prosent har gården som hovedyrke, men har arbeid utenom. Det vanlige har vært å kombinere jordbruk med skogbruk eller fiske, men fra 1970-årene er det blitt stadig vanligere å kombinere gårdsdrift med arbeid i industri, bygg og anlegg, samferdsel og privat og offentlig administrasjon. De nye sideyrkene er gjerne helårs beskjeftigelse og fører til at gårdsdriften forenkles, f.eks. til korndyrking eller fôringsdyr.