Dyrkingsverdi, uttrykk for jordkvaliteten gradert i samsvar med den avlingen man regner med å kunne høste av den i dyrket tilstand. Brukt i forbindelse med plantedyrking betegner dyrkingsverdi kvalitetsnivået for et bestemt planteslag eller en bestemt såvare, gradert i samsvar med verdien av den avlingen man regner med å få av planteslaget eller såvaren.