Driftsanalyse er innenfor jordbruk en undersøkelse som består dels i å gjøre seg kjent med de økonomiske forhold på den enkelte gård, og dels i å undersøke hvordan eksisterende driftsmåte utnytter disse forutsetningene. Se også driftsplan.