Dyrkingsbruk, den moderne driftsmåten jordbruket kom over i etter at man i eldre tid hadde drevet et rent høstingsjordbruk av natureng og beite, uten gjødsling og bearbeiding av jorden.