jordregister

Artikkelstart

Jordregister er en oppgave over arealressurser som er egnet til plantedyrking eller naturlig planteproduksjon (skog og naturlig vegetasjon). Registeret omfatter produktivt areal utenom byer og tettsteder. Jordregisteret gir også et arealregnskap ved at endringer kommer inn ved ajourføringsregistreringer.

En grafisk del inngår i økonomisk kartverk. Det egentlige jordregister med statistiske data, kartverkets numeriske del, fås ved arealutregning (digitalisering av kartopplysningene).

Jordregisteret utarbeides kommunevis og brukes til en rekke formål. Det er offisielt arealregister for landbrukseiendommer og benyttes blant annet ved en del av tilskuddsordningene i landbruket. I tillegg til markslags- og eiendomsinnholdet i økonomisk kartverk inneholder registeret data om eier- og brukerforhold.

Markslagsklassifikasjonen

Markslagsklassifikasjonen er grunnlaget for utarbeidelsen av jordregisteret. Den går utfra følgende:

  • arealtilstand (jordbruks-, skog- og annet areal)
  • driftsforhold i jordbruk
  • aktuell eller potensiell produksjonsevne (bonitet) for skog
  • tilleggsopplysninger om bestemte arealgrupper

Registeret og kartet gir oversikt over arealer som er egnet for oppdyrking eller for skogreising. Jordsmonnkart og jordsmonnregister er en utfyllende videreføring av markslagsregistreringen og viser jordart og jordtype; dessuten hellingsforhold, klima osv.

Kartleggingen av arealtilstanden og ressursene i jord, skog og vegetasjon og føringen av jordregisteret ble tidligere utført av Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS), Ås. NIJOS er nå en del av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg