Bondegårdsferie, ferieopphold på et aktivt drevet gårdsbruk som gir mennesker uten kontakt med landbruket en mulighet til å se hvordan livet på gården arter seg. Tilbudet innebærer opphold på gården, mulighet til å delta i den daglige virksomheten og innføring i lokal kultur. Stadig færre gårdsbruk og stadig flere mennesker uten kontakt med landbruksmiljø forklarer behovet for et slikt tilbud. De i landbruket som satser på dette, skaffer seg en ekstra inntektskilde i tillegg til jordbruket.