Helgen er en person som er gjenstand for religiøs dyrkelse og anses for å ha særlig nær kontakt med gud(ene). Helgener dyrkes gjennom bønn og reiser til steder tilknyttet deres liv, død og eventuelle åpenbaringer i ettertid. Helgener dyrkes også ofte som moralske forbilder. Det norske ordet «helgen» kommer av norrønt heilagr, men bruken av ordet i dagligtalen ligner mest på hvordan det latinske ordet sanctus og varianter av det brukes i kristen og særlig katolsk tradisjon. Hele artikkelen

Ny artikkel