Matematisk logikk

Symbolsk logikk er en disiplin innen logikken som studerer utsagns og argumenters (slutningers) logiske form når formen «rendyrkes» ved at standardiserte symboler erstatter konkrete betydningsbærende uttrykk. Den kalles også logistikk, logikkalkyle, matematisk logikk eller formal logikk. Symbolene forekommer i flere ulike notasjoner (skrivemåter). Hele artikkelen