Matematisk logikk er en betegnelse som kan brukes både om logikk og symbolsk logikk.