Uendelighetsaksiomet, aksiom som angir en algoritme som genererer uendelig mange objekter. Aksiomet inngår i Zermelo-Fraenkels (Ernst Zermelo) formalisering av mengdelæren.