I matematikken angir parentessymbolet ( ) at det uttrykket som står inne i parentesen skal betraktes som et samlet hele. Det betyr blant annet at matematiske operasjoner innenfor parentesen skal utføres før de operasjonene som står utenfor, slik at for eksempel 8 · (12 – 4) = 8 · 8 = 64, mens 8 · 12 – 4 = 96 – 4 = 92.