Om A og B betegner to mengder, er unionen av A og B den mengden som består av alle elementer som tilhører minst én av mengdene A og B, og den skrives skrives AB. Se mengdelære.