Utvalgsaksiomet, viktig aksiom i mengdelæren. Det kan formuleres på en rekke måter, for eksempel ved at man i enhver familie av mengder kan velge ut ett element fra hver av dem og på denne måten danne en ny mengde. Noen satser i matematikken kan bevises uten utvalgsaksiomet, andre ikke, og aksiomet har særlig betydning for uendelige mengder. Se velordnet mengde.