Snitt, matematisk begrep med flere betydninger, blant annet en grunnleggende operasjon i mengdelæren. Snitt og snittmultiplisitet er også viktige begreper i algebraisk geometri. Om de såkalte dedekindske snitt, se Julius W. H. Dedekind.